NAŠE

SKÚSENOSTI

Roky vývoja kvalitného softvéru a firmvéru

Vysoké zručnosti v návrhu hardvéru (FPGA's) a PCB dizajnu

Out of the box thinking

Najlepší navrhári produktov

ČO

PONÚKAME

Komplexný vývoj produktov

  • Hardvér a firmvér

  • Softvérové ​​aplikácie

  • Dizajn výrobkov

 

Vývoj hardvéru

  • Vývoj vysoko kvalitného hardvéru

 

Vývoj firmvéru

  • Vývoj vysoko kvalitného firmvéru

 

ČO

POŽADUJETE

Viac o Expandables

Hlavná myšlienka tohto projektu je založená na plnení špeciálnych požiadaviek zákazníkov. Pre zákazníkov je v dnešnej dobe veľkým problémom nájsť spoločnosti, ktoré naozaj konzultujú každý krok vývoja produktu, aby naplnili potreby a vízie svojich zákazníkov.

Ďalším problémom pre menšie spoločnosti a zákazníkov je príliš vysoká cena vývoja. Tieto dva problémy nás podnietili k vytvoreniu niečoho nového a lepšieho, niečoho, čo naozaj zákazníkom pomôže uskutočniť ich vízie.

Éra Expandables

Náš tím špecialistov pracuje na najviac prispôsobiteľných projektoch pre zákazníkov.

Naším hlavným cieľom je zapojiť zákazníka do procesu vývoja.

Nemusíte byť vynálezcom, aby ste vytvorili niečo úžasné.

Množstvo spotrebiteľov jednoducho len nechce platiť príliš veľa peňazí za produkt s funkciami, ktoré vôbec nevyužijú.

Žite vo svete, v ktorom sa vaše nápady môžu stať skutočnosťou!

Expandables Era

Our team of specialists is now creating the most customizable projects for customers

Our main goals are to involve the customer in our development process

You don't have to be an inventor to create something awesome, a lot of our customers just don't want to pay a lot of money for the product with features, which are not useful for them!

Live in the world, where your ideas can be reality!

Kontaktujte nás

Ilkovičová 3

Bratislava, Slovenská republika

Expandables team

Tel +421 915035259

Email info@expandables.tech

technológie | inovácie | startup

© 2019 by Expandables